Pojistný program

Na základě poznatků šetření a vyhodnocení vyskytujících se rizik Vám vyhotovíme optimální pojistní program, který bude reflektovat efektivní vynaložení Vašich nákladů na pojištění.

Pojistný trh

Provádíme pravidelný monitoring pojistného trhu a zavedení nových pojistných produktů. S našimi obchodními partnery z řad mezinárodních makléřských společností sledujeme i vývojové trendy ve světě. Detailní znalost aktuálních možností trhu, upisovacích kapacit jednotlivých pojistitelů a každodenní konfrontace s likvidační praxí nám umožňuje vytvářet pro naše klienty pojistný systém odpovídající nejvyššímu standardu.

Pojistná smlouva

Připravujeme pojistnou smlouvu a jeho právní vymezení v souladu s ochranou zájmu našeho klienta. Pečlivě kontrolujeme pojistné podmínky a odchylná smluvní ujednání pro případný hladký průběh likvidace pojistných událostí.

Likvidační servis

V rámci PETRISK působí specializované oddělení likvidace škod. Tým odborníků tohoto oddělení řeší pro naše klienty tisíce případů ročně. Tito pracovníci stojí na straně klienta za každých okolností. Díky zázemí naší společnosti a rozsáhlým zkušenostem naši specialisté pomáhají řešit nejen každodenní drobné škody, ale i složité odpovědnostní či majetkové pojistné události. Jsme připraveni pomoci našim klientům prostřednictvím externích kolegů z řad soudních znalců v oblasti movitých věcí, technologických celků, historických vozidel či letectví.

Od spolupráce s našimi kolegy z oddělení likvidace můžete jako klient PETRISK očekávat kompletní servis při vyřízení pojistných událostí, spočívající zejména v:

 • aktivním přebírání veškerých jednání s příslušnou pojišťovnou
 • vedení celého procesu likvidace pojistné události od začátku až do úplného vyřízení všech oprávněných nároků
 • přípravě manuálu postupu řešení škodné události, který odpovídá Vašim představám a potřebám

V rámci klientské zóny eSmlouvy můžete:

 • okamžitě hlásit nové škodní události
 • sledovat průběh řešení dané události
 • zasílat podklady k jednotlivým škodám
 • stahovat a tisknout si námi uložená data ke škodním událostem

 

CO PRO VÁS TEDY UDĚLÁME?

Shrnutí našich služeb pro firmy:

 • Audit, poradenství, konzultace
 • Risk management
 • Sjednávání a správa pojištění
 • Likvidace pojistných událostí
 • Monitoring vývoje pojistného trhu
 • Veřejné zakázky
 • Zaměstnanecké benefity
 • eSmlouvy – nahlížení na pojistné smlouvy a aktuální stav pojistných událostí

Petrisk a.s. |  Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4

Telefon: +420 272 769 586  |  e-mail: petrisk@petrisk.cz