Petrisk Group

PETRISK GROUP = STAR INSURANCE GROUP

Silný partner vždy na Vaší straně - Nové spojenectví otevírá nové možnosti - Připojte se k silnému hráči na trhu pojišťovnictví

 

Naše filozofie 

STAR INSURANCE GROUP, s.r.o. (dále jen „SIG“), je nově založená společnost vícero pojišťovacích makléřských společností jakožto zakládajících společníků. Tato skupina na sebe váže další nezávislé obchodní partnery, kteří se v zájmu rozvoje svých obchodních příležitostí dobrovolně hlásí ke vzájemné spolupráci, na jejímž základě mohou využívat zesílenou obchodní pozici na pojistném trhu a značku společnosti SIG.

 V rámci platformy SIG s námi můžete spolupracovat jako:

 • vázaný zástupce - VZ, 
 • doplňkový pojišťovací zprostředkovatel - DPZ, 
 • spolupracující samostatný zprostředkovatel (pojišťovací makléř) - SZ,
 • volně spolupracující obchodní partneři.

 

Co s námi získáte? 

Možnost spolupráce se týká každého, kdo má zájem spojit své síly s renomovanou pojišťovací makléřskou společností při rozvoji a zkvalitňování svých služeb na pojistném trhu, kdo je normální a komu jsou blízké stejné hodnoty, které vyznává společnost PETRISK a.s. a všichni členové SIG.

 

Jaké budete mít výhody jako člen SIG?

 • Posílení pozice a stability na pojistném trhu

Mezi nespornou výhodou členství v síti SIG získáte zázemí, výhody a know-how zkušených profesionálů. Zároveň se stanete členem klubu – skupiny, která je již dnes díky své silné obchodní značce respektována na tuzemském pojistném trhu, kde si za vcelku krátké období vydobyla velmi silnou pozici a může tak pomoci při prosazování jejich obchodních zájmů v této oblasti. Zapojením do sítě SIG máte možnost získat řadu významných obchodních výhod. To vše při zachování vlastní autonomie a samostatnosti při řízení své společnosti.

 

Obchodní výhody pro členy SIG:

 • Zesílená obchodní pozice při jednání s pojistiteli
 • Zvýhodněné podmínky odměňování
 • Předsmluvní dokumentace k obchodním případům 
 • Marketingová podpora silné značky
 • Ochrana před konkurencí
 • Vzorové prezentace a materiály
 • Marketingové a propagační materiály
 • Webové stránky pro členy sítě 
 • Pro Vaše vybrané klienty možnost průběžného sledování stavu jejich pojistných smluv a pojistných událostí prostřednictvím internetového portálu eSmlouvy. 

 

Know-How

Díky členství v SIG získáte možnost neomezené konzultace se specialisty SIG při řešení a sestavování náročnějších pojistných programů pro Vaše klienty. Naši specialisté mají bohaté zkušenosti s pojištěním klientů ze všech oborů působnosti a podnikání, zajišťujeme: 

 • Pojištění měst, obcí, krajů
 • Pojištění zdravotnictví
 • Pojištění strojírenství a průmyslu
 • Pojištění zemědělství a potravinářství
 • Pojištění přepravy a dopravy
 • Pojištění v řadě dalších oborů podnikání

 

Specializujeme se i na produkty:

 • Pojištění letectví
 • Pojištění odpovědnosti za škody
 • Pojištění pohledávek
 • Stavebně-montážní pojištění
 • Technická rizika
 • EMPLOYEE BENEFITS programy

 

Pojišťujeme po celém světě 

 

V rámci mezinárodních sítí našich partnerů v SIG, jsme schopni našim klientům zajistit celosvětově kvalitní servis pojistných služeb. Poskytujeme podporu při řešení komplikovaných škod v zahraničí.

 

Služby pro členy sítě SIG

 • Možnost využívání pojistných produktů dohodnutých s pojistiteli exkluzivně pro SIG
 • Možnost zapojení se do obchodních projektů SIG
 • Rozvoj odborných znalostí a sebevzdělávání ve všech oblastech pojistných produktů
 • IT podpora - přístup k informačnímu systému pro správu pojistných smluv a pojistných událostí
 • přístup na intranet k produktovým informacím, VPP, šablona vzorových dokumentů
 • IT podpora jednotlivým uživatelům

Petrisk a.s. |  Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4

Telefon: +420 272 769 586  |  e-mail: petrisk@petrisk.cz